PRImus-AD studie

Innovatieve therapeutische benaderingen tegen Alzheimer

Uw arts heeft een lichte geheugenstoornis of Alzheimer in een vroeg stadium bij u vastgesteld?

Primus AD

Fase II studie

In het PRImus-AD-onderzoek wordt ons proefmedicijn op mogelijke werkzaamheid tegen Alzheimer getest. Wij willen onderzoeken, hoe de geheugenprestaties en de deelname aan het dagelijks leven verandert.

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan het PRImus-AD-onderzoek? Bent u tussen 55 en 80 jaar oud?

Studieprogramma

De onderzoeksarts zal alle onderzoeken uitgebreid aan u uitleggen. Ook uw begeleider wordt betrokken in het onderzoek. Gedurende 1 tot 2 jaar neemt u dagelijks 2×3 capsules met een beetje water in. Gedurende deze tijd komt u in de eerste drie maanden elke 4 weken naar het onderzoekscentrum, daarna elke 12 weken. Uw gezondheid wordt intensief door het medisch team en het onderzoekspersoneel bewaakt en u wordt intensief begeleid.

2/3 van de onderzoeksdeelnemers krijgt het proefmedicijn in lagere of hogere dosering. 1/3 van alle onderzoeksdeelnemers krijgt een placebo. De indeling vindt op puur toeval en geblindeerd plaats. Dat betekent dat tijdens het onderzoek noch u, noch het onderzoekscentrum weten hoe u wordt behandeld.

Het onderzoek wordt in nauwe samenwerking met de experts van het onderzoekscentrum alsmede de autoriteiten en de ethische commissie uitgevoerd.

PRInnovation GmbH

Over ons

PRInnovation GmbH is sponsor van het PRImus-AD-onderzoek. Wij zijn een dochtermaatschappij van de Bundesagentur für Sprunginnovationen (SPRIND). SPRIND zelf werd door het Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) en het Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) opgericht. Het doel was om vanuit Duitsland nieuwe springplankinnovaties te creëren.

Wij van PRInnovation, gevestigd in Leipzig en Düsseldorf, werken momenteel met onze partner Priavoid GmbH, aan een zogenaamde springplankinnovatie. Onze gezamenlijke passie is de klinische verdere ontwikkeling van een potentiële werkzame stof tegen Alzheimer-dementie met een innovatief werkzaam mechanisme.

PRINNOVATION

In samenwerking met:

PRIAVOID

Gefinancierd door:

SPRIN-D
BMBF Logo
external link

U verlaat onze website

U verlaat onze website en wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van externe websites.

external link

U verlaat onze website

U verlaat onze website en wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van externe websites.

external link

U verlaat onze website

U verlaat onze website en wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van externe websites.

external link

U verlaat onze website

U verlaat onze website en wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van externe websites.

Hartelijk dank voor uw interesse.

Overleg met uw arts over de mogelijkheid van deelname aan het PRImus-AD-onderzoek.

CHOOSE YOUR LANGUAGE:


ČEŠTINA   |   DEUTSCH   |   ESPAÑOL   |   ITALIANO   |   NEDERLANDS   |   POLSKI

This will close in 0 seconds