Stopka redakcyjna

Stopka redakcyjna

NASZE DANE KONTAKTOWE

PRInnovation GmbH
Lagerhofstr. 4
04103 Leipzig

INFO@PRINNOVATION.ORG

Nasz zarząd
dr Kathrin Thiem
dr Alexander Brener
Rejestr handlowy
Sąd Rejonowy w Lipsku (HRB 39189)

Numer identyfikacyjny VAT zgodnie z § 27a ustawy o podatku VAT
DE346425760

KONCEPCJA I PROJEKT

Simon Lopez Hidalgo, Wuppertal

NOTA PRAWNA

Celem jest ułatwienie społeczeństwu dostępu do informacji PRInnovation GmbH na temat zawartości strony internetowej PRImus-AD.com . Przykładamy szczególną wagę do dokładności, aktualności, kompletności, zrozumiałości i dostępności udostępnianych informacji.

Należy jednak wprowadzić następujące ograniczenia:

Bezpośrednie lub pośrednie odniesienia i linki znajdujące się na tych stronach do treści pochodzących ze stron internetowych osób trzecich (zwane dalej „treściami zewnętrznymi”) zostały stworzone zgodnie z naszą najlepszą wiedzą oraz z największą możliwą starannością i jedynie zapewniają dostęp.
Szczególną uwagę zwrócono na wiarygodność dostawców zewnętrznych, dokładność i legalność „treści zewnętrznych”.

Ponieważ jednak zawartość stron internetowych może w każdej chwili ulec zmianie, nie w każdym przypadku możliwa jest ciągła, indywidualna analiza „treści zewnętrznych” i nie można jej zasadnie oczekiwać bez konkretnych dowodów na naruszenie prawa. PRInnovation GmbH jednoznacznie nie przejmuje treści stron trzecich, nie ma wpływu na swój obecny i przyszły wygląd lub oświadczenie dotyczące treści i wyraźnie dystansuje się od wszelkich treści zewnętrznych, które mogą mieć znaczenie w świetle prawa karnego lub odpowiedzialności cywilnej lub naruszać zwyczajne dobre obyczaje.

Jeśli pojawią się oznaki naruszenia prawa, „treści zewnętrzne”, których to dotyczy, zostaną natychmiast zweryfikowane. Jeśli dowiemy się o naruszeniach prawa, takie linki zewnętrzne zostaną natychmiast usunięte. Za szkody powstałe w wyniku użycia lub nieużycia „treści zewnętrznych” odpowiada wyłącznie odpowiedni dostawca strony, do której nastąpiło odwołanie.

Jeżeli treści dostępne na tych stronach zawierają regulacje prawne, oficjalne zawiadomienia, zalecenia lub informacje, zostały one utworzone zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i największą możliwą starannością. Jednakże w przypadku jakichkolwiek rozbieżności obowiązuje wyłącznie aktualna oficjalna wersja opublikowana w wyznaczonej oficjalnej publikacji. Wszelkie uwagi prawne, zalecenia i informacje nie są wiążące; nie udzielamy porad prawnych.

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZEKAZYWANE INFORMACJE

Dostęp do tych stron i korzystanie z nich odbywa się na własne ryzyko użytkownika. PRInnovation GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność, aktualność, zrozumiałość i dostępność udostępnianych treści w każdej chwili. Artykuły oznaczone imieniem i nazwiskiem odzwierciedlają opinię danego autora, a nie zawsze opinię PRInnovation GmbH.

W zakresie dozwolonym przez prawo PRInnovation GmbH nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne i niematerialne spowodowane wykorzystaniem lub niewykorzystaniem oferowanych informacji lub wykorzystaniem informacji błędnych, niekompletnych, nieaktualnych i/lub niezrozumiałych. PRInnovation GmbH wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez osobnego powiadomienia lub do czasowego lub stałego zaprzestania publikacji.

Samo korzystanie z tych stron nie powoduje powstania żadnego stosunku umownego pomiędzy PRInnovation GmbH a użytkownikiem. W zakresie dozwolonym przez prawo nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez wirusy komputerowe lub instalację lub używanie oprogramowania podczas uzyskiwania dostępu do danych lub ich pobierania.

PRAWA AUTORSKIE

PRInnovation GmbH stara się przestrzegać praw autorskich dotyczących grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów wykorzystywanych we wszystkich publikacjach, wykorzystywać samodzielnie stworzone grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty lub wykorzystywać wolne od licencji grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty.

Treści publikowane na tych stronach podlegają zasadniczo niemieckiemu prawu autorskiemu i pokrewnemu prawu autorskiemu. Marki i znaki towarowe, które mogą być chronione przez osoby trzecie, podlegają przepisom obowiązującego prawa znaków towarowych oraz prawom własności odpowiednich zarejestrowanych właścicieli. Nie należy wyciągać wniosku, że znaki towarowe nie są chronione prawami osób trzecich, na podstawie samej ich wzmianki.

Wszelkie wykorzystanie, które nie jest dozwolone przez niemieckie prawo autorskie i pokrewne prawo autorskie lub przez odpowiednie prawo dotyczące znaków towarowych, wymaga wyraźnej, wcześniejszej pisemnej zgody PRInnovation GmbH lub odpowiedniego posiadacza praw. Dotyczy to w szczególności powielania, redagowania, tłumaczenia, przechowywania, przetwarzania i powielania treści w bazach danych lub innych mediach i systemach elektronicznych, a także wykorzystania elektronicznego. Nieuprawnione wykorzystanie poszczególnych treści lub całych stron jest niedozwolone i podlega karze.

Wyświetlanie tych stron w zewnętrznych ramkach (części strony HTML) jest dozwolone wyłącznie za uprzednią wyraźną pisemną zgodą.

WAŻNOŚĆ PRAWNA NINIEJSZEGO WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Jeżeli części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie odpowiadają, już nie odpowiadają lub nie odpowiadają w całości obowiązującemu stanowi prawnemu, treść i ważność pozostałych części niniejszego dokumentu pozostaje nienaruszona.

CHOOSE YOUR LANGUAGE:


ČEŠTINA   |   DEUTSCH   |   ESPAÑOL   |   ITALIANO   |   NEDERLANDS   |   POLSKI

This will close in 0 seconds